شلیته ، روسری یا چارقد ، پیراهن ، پتاوه ، چاروق ، کلاغی ،
شلیته : چند دامن بر روی هم معمولا سه تا روی هم و دامن رویی از مخمل قرمز رنگ که تا 12 متر می رسیده دامن های زیری چین کمتر و پارچه نازکتر و معمولا سفید گلدار و لیفه ای که با بند بسته می شده و پایین دامن رویی یک سوم پایین با نوار و یراق تزیین می شد!


روسری :
روسری بزرگ تقریبا یک در یک ک ه ریشه دار بودند و حاشیه هایی با گل هایی ریز و درشت که معمولا در نواحی قوچان به ان پشمی می گفتن و طرز بستن ان یک گوشه را کوتاه و یک گوشه را بلند می گرفتند و گوشه ی کوچک را دور سر می پیچیدند و کنار صورت به داخل فرو می دادند .

پیراهن در قسمت پایین تر از کمر برش می خورد و قسمتی چیندار به ان متصل می شد و روی قسمت چیندار با نوار و یراق تزیین می شد و کناره های ان چاکدار بود و سر استین انها مچی داشت و یقه ی گرد بسته ای داشت و در قسمت جلوی سینه با نوار و یراق تزیین می شد.:victory:
جلیقه : از جنس مخمل و مشکی رنگ که روی ان سکه دوزی می شد و استری هم داشت.

پتاوه معمولا پوششی که ساق پا را می پوشاند و از نخ های پشمی رنگی که دست باف بود که دور ساق پیچیده می شد محکم می کردند.

چاروق کفشی از چرم دباغی شده به رنگ قرمز که روی ان با نخهای ابریشمی و رنگی تزیین می شد و جلوی ان برگشته و منگوله ای به ان زده می شد!


کلاغی : کوچک بود و بر روی روسری یا چارقد بزرگ سر می کردند . رنگ پر کلاغی با حاشیه ی ظریف رنگی!
در حال حاضر این پوشش در بین ایلات و عشایر بخش شمالی خراسان بین عشایر بیشتر بانوان مسن استفاده می کنند و گاهی اوقات در بعضی مجالس عروسی پوشیده می شود.
مساله ی جالب این است که لباس عروس در میان این اقوام به رنگ قرمز بوده و شال قرمزی نیز استفاده می کردند و به عنوان سر جهازی برای خرید عروس پارچه ی قرمز رنگ برای شلیته می خریدند ریال که این رنگ قرمز در میان ترک های زنجان نیز مرسوم بوده است!
/ 0 نظر / 17 بازدید